Kẹp dầm - Kawasaki

  • Liên hệ

Đặc điểm: Thiết bị chuyên dùng để phụ trợ cho việc nâng hạ hàng hóa, sử dụng kẹp dầm bằng cách kẹp chặt vào vị trí thích hợp trên thanh dầm I hoặc H và có thể treo thiết bị nâng hạ hoặc dùng vào việc khác. Dễ dàng lắp đặt và tháo mở chỉ với thao tác vặn xiết bu lông. Sử dụng loại thép được tôi luyện đặc biệt cho ra 1 sản phẩm có hệ số an toàn cao nhất