Kích tăng cáp - Kawasaki

  • Liên hệ

Đặc điểm: -Dùng để nâng hạ sản phẩm, cấu kiện, hàng hóa, khai thác mỏ, nông nghiệp, điện lực, xây dựng hay lắp đặt máy móc, bốc dỡ, nâng hạ hàng hóa trong nhà ga, bến tàu, kho bãi. - Sử dụng trong việc hỗ trợ, cứu nạn, sửa chữa, bắn nhà...