Tin tuyển dụng

TUYỂN 03 NHÂN VIÊN KỸ THUẬT CHO MÁY NƯỚC NÓNG

Tuyển nhân viên kỹ thuật cho máy nước nóng

Xem chi tiết

TUYỂN 03 SALES CHO MÁY NƯỚC NÓNG, THIẾT BỊ NÂNG

Việt Phát tuyển 03 nhân viên kinh doanh

Xem chi tiết

TUYỂN NHÂN VIÊN MARKETING ONLINE

Việt Phát tuyển 01 nhân viên Marketing online

Xem chi tiết

TUYỂN 01 NHÂN VIÊN GIAO HÀNG

Do như cầu mở rộng công ty, Việt Phát cần tuyển 01 bạn Nam giao hàng.

Xem chi tiết